Može li se raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju ako primateljica uzdržavanja uporno pokušava otjerati davatelje uzdržavanja stalnim uznemiravanjem zbog alkoholiziranog stanja? U međuvremenu je bila i hospitalizirana i po povratku nastaje pakao za uzdržavatelje. Uz to je dobila i dijagnozu psihičkog poremećaja.

 

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima ugovor o doživotnom uzdržavanju je dvostranoobvezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana obvezuje drugu ugovornu stranu ili trećeg uzdržavati, a druga ugovorna strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s tim da je stjecanje prava i imovine odgođeno do smrti primatelja uzdržavanja.

Sukladno odredbi članka 583. Zakona ugovorne strane mogu ugovor o doživotnom uzdržavanju raskinuti sporazumno. Ukoliko ugovorne strane žive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv, svaka ugovorna strana od suda može zahtijevati raskid ugovora. Jednako tako, svaka ugovorna strana može zahtijevati raskid ako druga ne poštuje odredbe ugovora.

Ukoliko nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ako je ispunjenje ugovorne obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj ispunjenje nanijelo pretjerano velik gubitak, stranka može zahtijevati da se ugovor izmijeni ili raskine, stoga bi ugovor najprije trebalo izmijeniti, a ako to s obzirom na namjere ugovornih stranaka nije moguće, ugovor se raskida.