Mogu li i na koji način, kao j.d.o.o. prodavati svoje proizvode preko udruge?Ako poslujete kao j.d.o.o., onda je to Vaš organizacijski oblik, a ako ste registrirani kao udruga, onda je to organizacijski oblik. Stoga doista ne razumijem Vaše pitanje i ne mogu na njega odgovoriti.