Radim u jednom restoranu na moru od 19.5. ove godine. Gazda me nije prijavio za mirovinsko, dao mi je neki ugovor gdje piše od 1.6. S obzirom da sada ide zbilja da me  prijavi, je li moguće da me prijavi unazad nekoliko dana ili ne?


Prema odredbi članka 112. stavak 1. točka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju, podaci o početku osiguranja, za osiguranike iz članka 9. stavka 1. točaka 1. - 7. istog Zakona, među koje spadate i vi, prijavljuju se nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje najranije osam dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada. Dakle, poslodavac ne može izvršiti vašu prijavu na način da kod HZMO-a prijavi kako vi radite od 01. lipnja ove godine. On može npr. dana 04. srpnja prijaviti da vi radite od 05. srpnja, najranije, ili od 12. srpnja, najkasnije.