Može li se pokrenuti pojedinačni zemljišno-knjižni ispravni postupak za priznanje prava vlasništva nad nekretninom i pri tom tražiti od suda da se briše teret upisan na suvlasnike koji nisu stvarni vlasnici te nekretnine? Ostaje li teret na čestici ili postoji mogućnost da mi, buduće vlasnice, platimo vrijednost od 1/72 tog iznosa Poreznoj upravi Rijeka kako bi nekretnina bila bez tereta?

 

Moguće je na nekretnini koja je opterećena založnim pravom pokrenuti postupak koji će dovesti do promjene upisa nositelja prava vlasništva, pa tako i pojedinačni ispravni postupak. Sama promjena, odnosno upis promjene vlasnika, nema utjecaja na upisano založno pravo (hipoteku). Ukoliko smatrate da za to imate kakvog drugog osnova, tada možete osporavati upis založnog prava na nekretnini u parničnom postupku protiv založnog vjerovnika.

U odnosu na drugi dio pitanja u vezi namirenja dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, istomu se svakako možete obratiti s upitom koji je iznos i na koji način potrebno uplatiti da bi dozvolili brisanje svoga prava zaloga na nekretnini iz pitanja.