29.07.2019.

Može li novi vlasnik nekretnine zatražiti brisanje založnog prava i na koji način?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Može li se pokrenuti pojedinačni zemljišno-knjižni ispravni postupak za priznanje prava vlasništva nad nekretninom i pri tom tražiti od suda da se briše teret upisan na suvlasnike koji nisu stvarni vlasnici te nekretnine? Ostaje li teret na čestici ili postoji mogućnost da mi, buduće vlasnice, platimo vrijednost od 1/72 tog iznosa Poreznoj upravi Rijeka kako bi nekretnina bila bez tereta?

 

Moguće je na nekretnini koja je opterećena založnim pravom pokrenuti postupak koji će dovesti do promjene upisa nositelja prava vlasništva, pa tako i pojedinačni ispravni postupak. Sama promjena, odnosno upis promjene vlasnika, nema utjecaja na upisano založno pravo (hipoteku). Ukoliko smatrate da za to imate kakvog drugog osnova, tada možete osporavati upis založnog prava na nekretnini u parničnom postupku protiv založnog vjerovnika.

U odnosu na drugi dio pitanja u vezi namirenja dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, istomu se svakako možete obratiti s upitom koji je iznos i na koji način potrebno uplatiti da bi dozvolili brisanje svoga prava zaloga na nekretnini iz pitanja.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .