Smije li susjed na samoj međi graditi kamin?

 

Odgovor na vaše pitanje reguliran je kroz odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima te kroz odredbe Prostornog plana uređenja vašeg naselja. Naime, roštilj bi svakako spadao u jednostavne građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola, a može li biti na 3m ili 1m od međe ili na samoj međi ovisi o odredbama konkretnog Prostornog plana.