Otac je darovnim ugovorom darovao sestri polovicu kuće 18.05.2015. godine. Drugu polovicu kuće je majka darovala meni. Prošle godine kupila sam od sestre njezinu polovicu darovane kuće te sam sada jedini vlasnik kuće. U kući živi otac s kojim su narušeni odnosi već 2-3 godine. Može li otac zatražiti pobijanje darovnog ugovora prema sestri i koje su posljedice moje kupnje polovice nekretnine od sestre?

 

 

Ugovor o darovanju pobijati se može iz općih razloga nevaljanosti ugovora, a opozvati iz posebnih razloga koji vrijede samo za darovne ugovore (nezahvalnost daroprimca, osiromašenje darovatelja i sl.).

Opoziv darovanja moguć je zbog osiromašenja darovatelja do te mjere da nema sredstava za redovno uzdržavanje, zbog grube nezahvalnosti obdarenika, a postoji još i mogućnost opoziva zbog povrede dužnog uzdržavanja, no to se na ovaj slučaj ne bi moglo primijeniti. Rok za opoziv darovanja je godinu dana od saznanja razloga opoziva.

Nevaljanost ugovora obuhvaća dvije kategorije: ništetni i pobojni ugovori.

Ništetni ugovori protivni su Ustavu, prisilnim propisima ili moralu društva, ili imaju druge mane poput poslovne nesposobnosti stranaka, nesporazum prilikom izjave volja, nemogućnost, nedopuštenost i neodređenost predmeta obveze, odnosno nepostojanje propisane forme. Na ništetnost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozivati svaka zainteresirana osoba te pravo na isticanje ništavosti ne zastarijeva.

Ugovor je pobojan ako ga je sklopila strana ograničeno poslovno sposobna, kad je pri njegovom sklapanju bilo mana volje te kada zakon to određuje. Pobojni ugovori proizvode pravne učinke, ali ih zakonom određene osobe mogu pobijati. Rok za pobijanje je jedna godina od dana saznanja za razlog pobojnosti odnosno od prestanka prisile, odnosno najviše tri godine od dana sklapanja ugovora.

Prema navedenom u vašem pitanju nema mjesta primjeni odredbi koje se tiču brisovne tužbe, jer otac nije poduzimao bilo kakve pravne radnje nakon sestrinog odnosno vašeg upisa u zemljišnim knjigama kao nositelja prava vlasništva.

Ukoliko bi otac koristio neku od navedenih mogućnosti da osporava ugovor o darovanju koji je zaključio sa vašom sestrom, to na vas kao poštenog stjecatelja ne bi imalo utjecaja, a ukoliko bi otac s tužbom prema sestri uspio, vi biste ostali upisani kao vlasnica cijele nekretnine, a otac bi od sestre imao pravo potraživati da ga obešteti u visini vrijednosti 1/2 nekretnine koju joj je darovao.