Moj tetak (od pokojne očeve sestre muž) je državljanin Velike Britanije. Po tetinoj smrti je temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju naslijedio kuću koja je bila u tetinom vlasništvu i temeljem tog ugovora je po njenoj smrti upisan kao vlasnik. Sada bi on htio osigurati da tu nekretninu naslijedimo sestra i ja. Kada se sklopi i solemnizira ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, sestra i ja se upišemo kao vlasnice nekretnine i izvršimo poreznu obvezu, možemo li za njegovog života prodati nekretninu?

 

Nakon provedbe ugovora o dosmrtnom uzdržavanju u zemljišnim knjigama, kao vlasnice ćete biti upisane sestra i vi, pa ćete u skladu s pravima koje vlasnik ima nekretninu moći otuđiti bez obzira je li tetak živući ili ne. Naravno, govorimo pod uvjetom da kroz ugovor koji s tetkom zaključite ne utvrdite neka ograničenja u vašim pravima da nekretninom raspolažete za njegova života.