U braku sam 25 godina, nemamo djece, imamo zasebne imovine prije braka. Tijekom braka umrla je majka mog muža. Nekretnine je ostavila mom mužu, sestra se odrekla svojeg dijela u njegovu korist. Koja su moja prava na nasljedstvo muža u slučaju njegove smrti? Već sad mi ne dozvoljava korištenje njegove imovine. Vlasnik je stana od prije braka, te sada ima i stan i zemlju koju je naslijedio u braku od majke.


Sukladno važećim odredbama Zakona o nasljeđivanju, a obzirom i na činjenicu da nema zajedničke djece, vi ste jedini nasljednik iz prvog nasljednog reda i vi ste jedini zakonski nasljednik supruga u slučaju njegove smrti. U praksi to znači da na vas prelazi njegova cjelokupna imovina. U slučaju da suprug raspolaže tom imovinom bilo kroz ugovore o darovanju/uzdržavanju i sl. ili oporukom, ugovore imate pravo u odgovarajućim postupcima pobijati ukoliko je njima povrijeđeno vaše pravo na nužni nasljedni dio, a to je u ovom slučaju 1/2 imovine iza supruga.