Vidim iz vaših odgovora da se odgovara za dugove u visini vrijednosti naslijeđenog. Ima li vjerovnik pravo naplatiti se s mog vlastitog računa za naslijeđene dugove bez obzira ako i ne uspijem prodati naslijeđenu nekretninu?


Ukoliko se prihvatite nasljedstva, za dugovanja ostavitelja odgovarate do visine vrijednosti imovine koju ste kroz ostavinski postupak stekli. Međutim, kod naplate tih dugovanja vjerovnik nije ograničen na naslijeđenu imovinu, dakle, on može naplatu tražiti iz bilo kojeg dijela vaše imovine koji može biti predmet ovrhe odnosno prisilne naplate.