Pozvan sam na ostavinsku raspravu nakon smrti majke. Nisam ništa naslijedio jer nije imala ništa. Ona ima par parničnih postupaka gdje ću ja biti pozvan da naslijedim te postupke. Što će s tim biti ako izgubim parnicu? Hoću li trebati snositi troškove postupka ako nisam ništa naslijedio?


U slučaju da iza majke nije ostala nikakva imovina, u tom je slučaju ostavinski postupak prekinut i nije doneseno rješenje o nasljeđivanju. Dokaz o navedenom dostavit ćete u one sudske spise u kojim predmetima budete pozvani da iste preuzmete te ćete obavijestiti sud da kako niste ništa naslijedili ne možete niti odgovarati za dugove iza ostaviteljice budući je jedno od temeljnih načela nasljednog prava da nasljednik odgovara za dugove ostavitelja do visine vrijednosti imovine koju je naslijedio.