Propisima je dopušteno da obrtniku pomažu članovi obitelji. Pomoć nije točno definirana, ali je uobičajeno smatrati da je pomoć angažman uz obrtnika, pod njegovim vodstvom i nadzorom
 

Malo poduzetništvo je vrlo rijetko odijeljeno od obitelji. Ako osoba sama vodi poduzetništvo, najčešće je potreban angažman koji prelazi okvire standardnog radnog mjesta, čak i kad usporedimo sa posvećenosti koje današnje korporacije traže od svojih zaposlenika. To je tako iz razloga što je poduzetništvo uvijek povezano sa određenim rizikom, a to znači da je i obitelj poduzetnika izložena tom riziku.

Nećemo ovdje smatrati obiteljskim poduzetništvom dosjetke kad - obično kod intelektualnih usluga - poduzetnik razvije posao do mjere koja prelazi paušalno oporezivanje, pa onda razbije promet na supružnika/cu, a nerijetko i na babe i stričeve.

Fokusirat ću se na radni angažman članova obitelji i kada on mora biti popraćen plaćanjem doprinosa.

Kao i kod većine drugih tema, odgovor ovisi o obliku poduzetništva.

 

Članovi obitelji kao ispomoć obrtniku

Propisima je dopušteno da obrtniku pomažu članovi obitelji. Pomoć nije točno definirana, ali je uobičajeno smatrati pomoću angažman uz obrtnika, pod njegovim vodstvom i nadzorom. Pomoću se teško može smatrati samostalan rad člana obitelji u smjeni odvojenoj od obrtnika, samostalan rad u odvojenom objektu ili pogonu i tsl. 

Ipak, u slučaju uočavanja takve pojave u nadzoru, inspektori rada postupaju različito.

 

Obitelj u poduzeću

S obzirom da je poduzeće pravna osoba i kao takvo je odvojeno od osobnosti osnivača ili direktora, nije dopuštena nikakva ispomoć, bez pratećih radno-pravnih ili obvezno-pravnih ugovora i obračuna plaće ili drugog dohotka, o čemu sam više pisala u prethodnim člancima.

Dakle, vodite li biznis preko poduzeća i treba li vam ispomoć člana obitelji, dužni ste mu taj rad platiti i državi poslati odgovarajući iznos za doprinose i poreze.

Pomaže li vam dijete koje je srednjoškolac, možete ga angažirati samo tijekom školskih praznika putem organizacije koja posreduje i izrađuje obračun, uz naplatu provizije. Radi li se o studentu, slično je, ali su posrednici drugačije organizacije, ovisno o tome kako je u kojem gradu to organizirano.

Ukoliko djetetu isplaćujete stipendiju na teret poduzetništva, ne znači da ono za to treba raditi, jer to je samo potpora.

 

Kako prenijeti poduzetništvo na članove obitelji?

Često se postavlja pitanje kako da se poduzetništvo prenese na članove obitelji, u trenutku kad se za tim pojavi potreba, a najčešće kod umirovljenja poduzetnika.

 

Prijenos obrta

Ukoliko je potrebno zadržati kontinuitet obrta, potrebno je da određeno vrijeme dosadašnji i novi obrtnik posluju kroz zajednički obrt, a potom iz njega izlazi onaj tko želi u mirovinu.

Ako nije nužan kontinuitet, već se prenosi samo neke ugovorne odnose, moguće je da novi obrt započne rad i preuzme ugovorne obveze, a dosadašnji se nesmetano zatvara.

 

Prijenos poduzeća

U poduzećima razlikujemo situacije prijenosa kapitala i prijenosa odgovornosti za poslovanje. Oba slučaja se rješavaju pravnim aktima koji se prijavljuju na trgovački sud. Roditelji koji su došli do faze umirovljenja najčešće prenose djeci upravljačka prava i obveze, a zadržavaju kapital i pravo na učešće u dobiti.

 

Osobno sam u praksi svjedočila različitim sudbinama poduzetništva: od potpunog rezigniranog zapuštanja, do brižne pratnje poslovanja sve dok traje psihofizička moć za to. Obiteljski odnosi uvijek su multidimenzionalni, a postojanje biznisa koji određuje status cijele obitelji sve podiže na još višu razinu, te stoga imam duboko razumijevanje za takve situacije. 

Želim vam puno uspjeha i sreće u vašem obiteljskom biznisu!

 

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge