Mogu li tražiti odštetu za prijetnje smrću i omalovažavanje?


U slučaju da od nekoga dobivate ozbiljne prijetnje, koje na takav način i doživljavate, obratite se nadležnom državnom odvjetništvu koje će po Vašem prijedlogu provesti kazneni postupak protiv počinitelja. Za uvrede koje su Vam izrečene možete samostalno, putem privatne tužbe pokrenuti kazneni postupak. U vezi naknade štete, koja bi u ovom slučaju bila neimovinska šteta odnosno povreda Vašeg prava osobnosti, ne mogu se na ovakav način očitovati o visini iste. Predmetni iznos može biti manji ili veći ovisno o osobi koja je učinila takvu povredu, okolnostima u kojima je učinjena, je li postala dostupna širem krugu ljudi i sl. U svakom slučaju, sud će kod odlučivanja o visini iste uzeti u obzir sve one okolnosti na koje mu skrenete pozornost, a moguće je provesti i medicinsko vještačenje kako bi se dobilo stručno mišljenje liječnika koje se može koristiti kao temelj za utvrđivanje visine nastale štete.