Ako je otac napisao i sudu povjerio na čuvanje oporuku u kojoj je svoju nekretninu u jednakim dijelovima ostavio pastorki i mojoj sestri, a mene isključio, a zatim nakon dvije godine istu nekretninu darovao meni u cijelosti darovnim ugovorom, ne spominjući oporuku i misleći da ne znam za nju, može li pastorka mog oca ostvariti bilo kakva prava iz oporuke i može li pobijati darovni ugovor? Znam da sestri moram dati nužni dio, no može li to biti i pokretnina, na primjer namještaj?

 

Odredbom članka 66. Zakona o nasljeđivanju propisano je kako se svako kasnije oporučiteljevo voljno raspolaganje stvarju ili pravom koje je bio nekome oporukom namijenio smatra opozivom namjene te stvari, odnosno prava. Dakle, darovanjem učinjenim prema Vama, čak i ako u istom ugovoru nije izrijekom navedeno da se opoziva oporučno raspolaganje nekretninom koja je predmet darovanja je opozvano. Da je tome tako potvrđuje i praksa Vrhovnog suda RH kroz Presudu poslovni broj: Gzz 3/10-2 od 29. lipnja 2011.

U slučaju da je došlo do povrede nužnog dijela, a što se utvrđuje izračunom vrijednosti ostavine koji je propisan člankom 71. Zakona o nasljeđivanju, najprije se umanjuju raspolaganja oporukom, a darovi se vraćaju, počevši od posljednjeg koji je darovan prije smrti ostavitelja i obratnim redom kojim su učinjeni (darovi učinjeni istodobno vraćaju se razmjerno). Važno je naglasiti da se darovi vraćaju samo u onom dijelu koliko je potrebno da bi se dopunio nužni dio koji je povrijeđen. Vi kao daroprimatelj, u odnosu na darovanu nekretninu, imate položaj poštenog posjednika i to sve do dana kada saznate za eventualni zahtjev za povrat dara. Ako otuđite nekretninu prije saznanja za zahtjev za vraćanje dara, smatrate se poštenim posjednikom i ne odgovarate za stvar, no ostaje obvezno-pravni zahtjev za isplatu, dakle, u tom dijelu odgovarate sestri u slučaju da se utvrdi povreda njegovog nužnog dijela.

Povrat dara može se zahtijevati u roku od tri godine od ostaviteljeve smrti ili dana pravomoćnosti rješenja o proglašenju ostavitelja umrlim. Rok je objektivan, što znači da počinje teći i istječe bez obzira kada je nužni nasljednik koji traži vraćanje dara saznao za postojanje ugovora o darovanju i povredu nužnog dijela. Namještajem nećete moći namiriti nužni dio drugih nasljednika, eventualno ako bi se radilo o uistinu vrijednim pokretninama (umjetnine, automobili i sl.).