Prije 2 godine udala sam se za državljanina Republike Hrvatske s kojim živim u Šibeniku posljednjih godinu dana. Rođena sam u Srbiji i živjela sam tamo do 7. mjeseca 2013. godine. Iz prvog braka imam sina od 11 godina s kojim bivši muž manipulira, pa je tako dobio i skrbništvo i pravo na alimentaciju, a ja sudsku presudu u kojoj je između ostalog definirano viđanje djeteta. Ta se presuda nije poštovala ni dok sam živjela u Srbiji. Redovito sam uplaćivala alimentaciju do prije pet mjeseci kad je postalo evidentno da druga strana nema namjeru ispoštovati sudsku presudu u kojoj je jasno definirano da dijete treba provesti uskršnje i pola ljetnih praznika kod mene. Postoji li služba pri EU kojoj bih se mogla obratiti za pomoć pri rješavanju ovog problema?


U Vašem slučaju postoji pravomoćna odluka stranoga suda kojom su utvrđena Vaša prava i obveze kao roditelja s kojim dijete ne živi. Osobno Vam ne mogu preporučiti niti savjetovati da prestanete s plaćanjem dužnih mjesečnih iznosa uzdržavanja za sina, jer, bez obzira na druge okolnosti koje navodite, pa čak i činjenicu da otac stvara neosnovano lošu sliku o Vama kod djeteta, ne biste i Vi trebali postupati na sličan način, pa loše odnose s bivšim suprugom prelamati preko djetetovih prava.

Vaša situacija je razumljivo vrlo teška, ali ona je na određen način već regulirana presudom suda u Republici Srbiji, pa ukoliko smatrate da zbog okolnosti u kojima se sada nalazite postoji potreba za izmjenom iste, moja je preporuka da se obratite nekom od kolega odvjetnika iz RS kako bi zastupao Vaše interese u takvom postupku. Ukoliko nema potrebe za promjenama predmetne odluke, možete opet angažirati odvjetnika koji bi se pobrinuo da se postojeća odluka provede ukoliko je potrebno i prisilnim putem.

Republika Srbija je, kao i RH, potpisnica Konvencije o pravima djeteta, a isto tako i Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih (osnovnih) sloboda. U Vašem slučaju donesena je sudska odluka kojom se štite Vaša prava na viđanje djetata od strane suda u RS. Ukoliko se zbog nepostupanja suda u RS takva odluka ne bi mogla i provesti, pa makar i prisilnim putem, možete pokrenuti odgovarajuće postupke kod nadležnih sudova u RS, a u konačnici doći i u situaciju da Vaš predmet riješava i Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu. Moram priznati da mi nije poznata neka institucija EU kojoj biste se izravno mogli obratiti za pomoć u situaciji koju opisujete, ali bih Vam svakako preporučio da se obratite i ombudsmanu odnosno Zaštitniku građana Republike Srbije kako biste lakše i brže ostvarili svoja prava.

Moram na kraju napomenuti da sve što Vam pišem u ovom odgovoru navodim iz perspektive hrvatskoga Obiteljskoga zakona i zato bih Vam svakako preporučio da se obratite stručnoj osobi u RS za pravnu pomoć.