Izdavatelj računa, tj. isporučitelj dobara ili usluga, u pravilu se ponaša ovisno o svom statusu i nije dužan niti provjeravati status svoga kupca vezano uz PDV

 

O sustavu poreza na dodanu vrijednost smo u ovoj rubrici pisali puno puta. Ipak, nedoumica i neznanja od strane malih poduzetnika je uvijek više nego odgovora, pa se temi ponovo vraćam.

Nisam u sustavu PDV-a, a dobavljač mi je izdao račun sa PDV-om. Da li da mu platim samo neto iznos ili reklamiram račun?

Izdavatelj računa, tj. isporučitelj dobara ili usluga, u pravilu se ponaša ovisno o svom statusu i nije dužan niti provjeravati status svoga kupca vezano uz PDV. Ako je izdavatelj u sustavu PDV-a, zaračunavat će PDV po stopi propisanoj za konkretnu isporuku.

Ipak, postoje situacije kada i isporučitelj mora provjeravati status svoga kupca. To je u tuzemstvu kod isporuka graditeljskih usluga te kod isporuke armaturnog željeza, jer se u tim slučajevima prenosi porezna obveza na kupca - ako je on u sustavu PDV-a. Kod isporuka poduzetnicima iz inozemstva većim dijelom se primjenjuje prijenos porezne obveze na kupca, no u ovom je slučaju prisutno nekoliko pravila pa svaki isporučitelj mora proučiti sve okolnosti i pravilno primijeniti propise. Svaki prijenos porezne obveze koji je predviđen u propisima je obvezan i nije dopušteno samovoljno zaračunavanje PDV-a.

Dakle, odgovor na pitanje kratko glasi: račun plaćate u cijelosti i nikome ništa ne reklamirate, jer očito je vaš dobavljač u sustavu PDV-a i stoga ga je morao i obračunati.

 

Primio sam račun sa obračunatim PDV-om, te sam stoga iskoristio pretporez iz računa i prikazao ga u obrascu URA koji prati obračun PDV-a. Dobio sam obavijest iz Porezne uprave da izdavatelj nije u sustavu i da moram ispraviti svoje evidencije. Zašto i što da radim?

U ovom slučaju se očito dogodilo da je izdavatelj namjerno ili nenamjerno učinio pogrešku i obračunao što nije smio. On će iznos PDV-a kojeg je krivo obračunao morati uplatiti u državni proračun, ali vi svejedno ne smijete krivo naplaćeni PDV koristiti kao pretporez i doista morate učiniti kako ste obaviješteni od PU. Svome se dobavljaču možete obratiti da vam nadoknadi štetu ili na drugi način riješi situaciju.

 

U sustavu sam PDV-a. Mogu li iz njega izaći i kako?

Prvo morate utvrditi jeste li u sustav ušli po sili zakona ili svojevoljno. Ako ste ušli po sili zakona, nakon što ste dosegli prag isporuka koji je u toj godini bio propisan, tada izlazak iz sustava možete zatražiti od početka godine koja slijedi onoj u kojoj ste imali isporuke manje od 300.000 kn. Drugim riječima, čim prođe godina u kojoj ste isporučili ispod praga, iz sustava možete izaći.

Ako ste ušli svojevoljno, obvezni ste u sustavu biti do isteka treće godine, pod uvjetom da ste u toj zadnjoj godini imali isporuke manje od 300.000 kn.

 

Poduzeće ili obrt ne isporučuje ništa, u sustavu smo. Moramo li predavati izvješća ili možemo obavijestiti Poreznu upravu da nemamo isporuke?

Svaki poduzetnik koji je u sustavu PDV-a, mora predavati izvješća u propisanim rokovima, a ovisno o tome je li mjesečni ili kvartalni obveznik. Ako nije imao ni isporuka ni nabava, dužan je podnijeti prazan obrazac i nikakva pisma ni obavijesti ga ne mogu od ove obveze osloboditi.

 

Zatražio sa ulazak u sustav PDV-a kao kvartalni  obveznik, a PU mi je odredila da moram mjesečno predavati izvješća i plaćati. Što mogu učiniti?

Ako ste prije ulaska u PDV bili upisani u VIES bazu jer ste ranije zatražili PDV ID broj, tada nema mogućnosti da budete kvartalni obveznik.

 

Svaki poduzetnik koji je u sustavu PDV-a, ili koji posluje sa inozemnim poduzetnicima, bez obzira isporučuje li ili stječe dobra ili usluge - trebao bi si osigurati stručno praćenje kompetentnog knjigovođe, jer propisi su kompleksni i puni izuzetaka koje treba znati pratiti i primijeniti u poslovanju i u izvješćima koja se redovno podnose poreznicima.

Sretno!


Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge