Za iznos provizije inozemnog portala potrebno je obračunati hrvatski PDV, a hoće li on biti i pretporez, ovisi o tuzemnom statusu poreznog obveznika vezanom uz PDV sustav


Stručnjaci iz različitih djelatnosti danas su u poziciji da svoja znanja i vještine putem interneta plasiraju u cijeli svijet. Brojni su svjetski portali koji su svoj poslovni model osmislili upravo za takve svrhe.

Hrvatski porezni obveznici mogu se prijaviti na portale poput Freelancera, Upworka, Fiverra, Gumroada, Etsya, Envato grupe i sličnih. Na neke od njih prijavljuju svoje ekspertize, da bi bili angažirani za određeni konkretni posao tražitelja, a na druge je potrebno učitati svoje radove i oni se višestruko prodaju kao download sadržaja.

Na svakom su portalu drugačija pravila poslovanja i stoga je potrebno dobro ih proučiti, jer oni određuju prirodu suradnje.

 

Posrednici

Portali koji djeluju kao posrednici između naručitelja i isporučitelja usluge jasno se ograđuju od svoje pozicije poslodavca. Oni samo posreduju i naplaćuju od obje strane proviziju za to.

Takvi portali nikada se ne mogu pojaviti kao kupci na računima naših poreznih obveznika, već su oni dužni saznati sve podatke o naručitelju i ispostaviti odgovarajući račun. Pri tome moraju voditi računa i o svojim obvezama vezanim uz poslovanje u EU zoni. Naime, ukoliko je, primjerice, putem američkog portala ostvaren posao za poduzetnika iz EU, hrvatski porezni obveznik je dužan 15 dana prije isporuke usluge pribaviti PDV ID broj kako bi bio uvršten u VIES bazu, a nakon obavljenog posla je dužan izvijestiti PU o iznosu isporuke prema konkretnom VAT ID broju europskog poduzetnika.

Istovremeno, za iznos provizije inozemnog portala potrebno je obračunati hrvatski PDV, a hoće li on biti i pretporez, ovisi o tuzemnom statusu poreznog obveznika vezanom uz PDV sustav. Ako je u sustavu PDV-a, postojat će istovremena obveza i pretporez, a ukoliko nije u sustavu PDV-a, dužan je uplatiti obračunati iznos PDV-a. 

Oni koji su paušalno oporezovani, obično nisu u sustavu PDV-a, a često nisu svjesni svoje obveze plaćanja PDV-a na inozemne usluge, kako iz EU, tako i iz trećih zemalja.

 

Globalni kupci

Portali koji djeluju na način da kupuju od isporučitelja gotovo djelo koje onda plasiraju dalje, u pravilu ne omogućavaju isporučitelju saznanje o podacima kupca. U tom slučaju naš porezni obveznik navodi taj portal kao kupca. Ipak, nije moguće samo po činjenici jesu li poznati podaci o kupcu zaključiti kakva su pravila poslovanja određenog portala, pa je proučavanje pravnog dijela na svakom internetskom servisu ipak obvezni korak za sve one koje žele ispravno poslovati.

 

Pronalaženje suradnika preko globalnih servisa

Sve češće se pojavljuju slučajevi kada naši poduzetnici putem inozemnih internetskih servisa pronalaze suradnike za - najčešće - dijelove nekih projekata. Tehničke mogućnosti svekolikog online poslovanja to svakako omogućavaju.

Međutim, ovdje je potrebno imati na umu uvjete honorarnog angažmana za strance i za hrvatske državljane. 

Ukoliko se putem inozemnog servisa koji djeluje kao posrednik angažira hrvatski državljanin, za istoga je potrebno pribaviti sve podatke i obračunati mu naknadu za obavljeno djelo te uz isplatu neto naknade na žiro račun izvršitelja istovremeno platiti i doprinose za MO i ZO, te porez i eventualno prirez.

Kod angažmana stranaca, stvar je još kompleksnija, jer je za angažiranog stranca potrebno ishoditi hrvatski OIB te putem JOPPD obrasca zadužiti doprinose, koje se na isti dan i plaća u državni proračun. Ovo se u praksi često pokaže kao nemoguće, pa je nužno da odgovorne osobe hrvatskih poduzetnika budu svjesne svojih obaveza. 

Po pitanju PDV-a na inozemne usluge izvršitelja i za provizije portala, okolnosti su iste kao što je gore navedeno.

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge