25.02.2011.

Pravo na povrat poreza

Imam li pravo na povrat poreza s obzirom da sam na zavodu za zapošljavanje od 01.04.2010. godine i primam naknadu za nezaposlene?


Ukoliko ste tijekom 2010. godine bili zaposleni i ostvarivali plaću na koju je obračunat i uplaćen pripadajući porez, Vi imate mogućnosti da ostvarite pravo na povrat poreza. Naime, kod godišnjeg obračuna dohotka po podnesenoj poreznoj prijavi, uzimaju se u obzir osnovni porezni odbici za svih dvanaest mjeseci, a koji iznose najmanje 1.800,00 kn mjesečno odnosno 21.600,00 kuna za cijelu godinu.

Kod isplate i obračuna plaće Vama je priznato onoliko mjesečnih poreznih odbitaka koliko je bilo isplata plaća. Kada se na godišnju razinu svede ostvareni dohodak i umanji za porezni odbitak svih 12 mjeseci, dolazi do smanjenja porezne osnovice ili ona uopće ne postoji, ovisno o visini ostvarenog dohotka, kojeg ste ostvarili za razdoblje dok ste bili zaposleni, što dovodi do više plaćenog poreza i prava na njegov povrat.  

Visina ostvarenog dohotka, obračunatog i uplaćenog poreza (ako je uplaćen) treba proizlaziti iz Obrasca IP koje vam je dužan dati poslodavac i koji prilažete poreznoj prijavi. Kada isti dobijete, na osnovi podataka koji se u njemu nalaze i naprijed navedenog, sami možete zaključiti odnosno izračunati svotu povrata poreza. Ostvarenu naknadu za nezaposlenost ne unosite u poreznu prijavu jer ta naknada ne podliježe oporezivanju.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .