Vlasnik firme u kojoj radim najavio je prodaju firme drugom vlasniku. Nama radnicima ništa konkretno nije rečeno što to za nas znači. S obzirom da ćemo vjerojatno u zadnji tren dobiti informacije, zanima me je li novi vlasnik obavezan preuzeti i radnike ako se radi o istoj branši, ili samo ako to stari vlasnik zatraži? Također, imamo li pravo na otpremninu ako nas preuzme novi vlasnik? I posljednje, ako ja odlučim ne prihvatiti ponudu za posao od novog vlasnika, ako do toga i dođe, imam li pravo na naknadu s HZZ-a?

 

Najvažnije je definirati što znači "prodaja" trgovačkog društva koja je vama kao radnicima najavljena od vlasnika trgovačkog društva. Naime, vaš poslodavac je trgovačko društvo s kojim ste zaključili ugovor o radu, stoga ukoliko dolazi samo do promjene u vlasničkoj strukturi, na način da postojeći vlasnik svoje poslovne udjele prodaje drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, tada za vas i vaš radni odnos nema promjena. Vi ste i dalje u radnom odnosu sa svojim poslodavcem i dalje uživate sva prava iz svog ugovora o radu te Zakona o radu, uključujući i otpremninu, a isto tako i poslodavac ima i dalje sva prava i obveze iz tog radnog odnosa, pa i mogućnost da u skladu sa Zakonom takav radni odnos odluči prekinuti, odnosno otkazati ugovor o radu. Naravno, postoji mogućnost da se prilikom promjene vlasničke strukture ugovori kako novi vlasnik određeno vremensko razdoblje ili pod određenim uvjetima neće vršiti promjene u radnoj zajednici, no to je već stvar dogovora između starog i novog vlasnika.

Situacije kada dolazi do prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca su situacije kada vaš postojeći poslodavac, trgovačko društvo, prolazi kroz statusne promjene na način da se pripaja drugom društvu, da se s njim spaja, da dolazi do podjele postojećeg društva s osnivanjem novih trgovačkih društava i slično. U tim situacijama s postojećeg na novog poslodavca prenose se ugovori o radu pod uvjetima propisanim člankom 137. Zakona o radu: da je došlo do statusne promjene ili pravnog posla koja je dovela do prijenosa na novog poslodavca čitavog poduzeća, dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti, da preneseno poduzeće ili njegov dio odnosno prenesena gospodarska djelatnost ili njezin dio zadržavaju svoju gospodarsku cjelovitost te da radnici čiji se ugovori prenose rade u poduzeću odnosno dijelu poduzeća koje se prenosi odnosno da su vezani za gospodarsku djelatnost ili njezin dio koji se prenosi. I u ovom slučaju vrijedi ranije navedeno o svim pravim i obvezama iz radnog odnosa kako za poslodavca tako i za radnika, a isto tako i mogućnost ugovaranja određenih zaštitnih klauzula za preuzete radnike.

Kako u oba slučaja dolazi do nastavka vašeg radnog odnosa, po postojećim uvjetima, nema nikakve potrebe da vi prihvaćate ponudu za posao od novog vlasnika, jer nastavljate postojeći radni odnos. Prava iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ostvarujete ukoliko ispunjavate uvjet prethodnog rada (9 mjeseci rada u protekla 24 mjeseca), radni odnos ne smije prestati vašom krivnjom ili voljom, te ako se u zakonskom roku od 30 dana prijavite nadležnoj službi Zavoda. Pravo na naknadu ne ostvaruje se ako do prestanka radnog odnosa dođe zbog toga što je radnik otkazao radni odnos odnosno službu, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca, pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa odnosno službe, sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa, zbog toga što radnik nije zadovoljio na probnom radu ili nije zadovoljio tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položio stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada, redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika, zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca.