Ako je osoba zaposlena na ugovor o radu za stalno, a potpisala je ugovor o djelu (mali posao u slobodno vrijeme), koliki je limit zarade na ugovor o djelu, a da se ne prijeđe cifra za plaćanje veće stope poreza? Ide 25 % na normalnu plaću, a ako se prijeđe limit, onda se mora plaćati 33%? Ispravite me ako sam u krivu. Koja je razlika ako se iznos ugovora o djelu isplaćuje na tekući ili žiro račun?

 

Isplatitelj drugog dohotka za ugovor o djelu uvijek uplaćuje porez na dohodak po stopi od 24 %. Po isteku godine Porezna uprava sagledava sve dohotke fizičke osobe te šalje rješenje za eventualno plaćanje razlike poreza. Svaki drugi dohodak isplatitelj mora isplaćivati na žiro račun primatelja.