05.11.2018.

Radno mjesto u udruzi dodijeljeno tajnim glasovanjem, a listići su bačeni

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Članovi smo Sportsko-ribolovnog društva. Slobodno je radno mjesto administrativnog tajnika. Moja kćer je dala molbu. Tražili su, po mogućnosti, nekoga iz kluba. Natječaja nije bilo. U ožujku Izvršni odbor udruge tajnim glasovanjem bira između dva kandidata. Po zapisniku i izjavama članova, glasovanje je završilo s 5:5. Budući su oba kandidata imala isti broj glasova, za tjedan dana je bio novi sastanak i novo tajno glasanje. Izabrana je druga kandidatkinja sa 6:1. Tu je priča završila za nas. Međutim, nakon mjesec dana, saznajem da je jedan listić na prvom sastanku, kad je rezultat glasanja bio 5:5, nevažeći. Izvršni odbor ima 11 članova. U svibnju idem na Izvršni. Zamolila sam ih da mi pokažu listiće s tog prvog sastanka kad je rezultat bio 5:5. Odgovor predsjednika kluba, a i ostali su se složili s njegovim odgovorom, je glasio: „Listiće tajnog glasovanja smo bacili. Nismo ih obavezni čuvati.“ Ako se na sastanku Izvršnog odbora udruge tajnim glasovanjem bira kandidat za slobodno radno mjesto, je li udruga obavezna čuvati te listiće i ako je, koliko dugo? Što zakon kaže o tome?

 

Člankom 13. Zakona o udrugama definirano je da se statutom udruge propisuju tijela udruge, njihov sastavu i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata. Člankom 18. propisano je što po Zakonu spada u domenu odlučivanja skupštine udruge te je ostavljen prostor i da se skupština ovlasti odlučivati o svim drugim pitanjima koja zakonom nisu izrijekom predviđena.

U vašem slučaju udruga očigledno ima više tijela koja imaju različite ovlasti za odlučivanje, pa ovlasti izvršnog odbora, način glasovanja, vođenja zapisnika i sl. možete provjeriti jedino na način da izvršite uvid u sam statut udruge. Članak 42. propisuje da nadzor nad radom udruge provode i njezini članovi, pa ako utvrdite ili smatrate da je udruga, izvršni odbor, povrijedio statut ili drugi akt udruge, ovlašteni ste  na to upozoriti statutom određeno tijelo udruge, odnosno skupštinu ako statutom nije određeno nadležno tijelo te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.  Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.

Napominjem da su neka od osnovnih načela kojima se vodi Zakon o udrugama načelo javnosti i demokratskog ustroja udruga, pa ostaje upitno je li tajno glasovanje, ako ga statut i predviđa, usklađeno sa Zakonom.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .