Sklopila bih ugovor o doživotnom uzdržavanju s osobom koja boluje od šizofrenije, koja živi s malim prihodima. Ne živimo u istom gradu, ali u mogućnosti sam mu pomoći financijski i materijalno u hrani, obući, odjeći i higijenskim potrepštinama, sahraniti ga i platitit troškove sahrane. Može li se taj ugovor iza njegove smrti na sudu pobijati zbog njegove bolesti i sklonosti samoubojstvu? Preuzimam li tim ugovorom odgovornost za njegovu smrt te da li zbog nekog drugog uzroka smrti (na primjer zbog srčanog udara), ako bi bio mrtav nekoliko dana u kući se mene tereti za njegovu smrt?

 
Ne može vas se teretiti za smrt osobe osim ako nastup iste nije posljedica neke vaše radnje ili propuštanja da neku radnju poduzmete.

Ukoliko vam je poznato da osoba s kojom imate namjeru zaključivati pravni posao boluje od bolesti koja može dovesti u pitanje njezinu sposobnost za rasuđivanje, tada bi svakako bilo uputno da s liječnikom koji vodi njegovo liječenje, psihijatrom, dogovorite termin i eventualno izdavanje nalaza da je budući primatelj uzdržavanja sposoban za rasuđivanje. Ukoliko je to moguće da za isti dan kada vam je nalaz izdan ugovorite termin kod nadležnog suda te zaključite ugovor. U samom tekstu ugovora koji razmatrate trebate jasno utvrditi koje su to obveze koje preuzimate kao davateljica uzdržavanja i što je to što ćete dobiti zauzvrat.

Ukoliko niste u mogućnosti pribaviti potrebnu liječničku dokumentaciju prije zaključenja ugovora, tada svakako preuzimate rizik da nakon smrti primatelja uzdržavanja osobe koje za to imaju pravni interes pokrenu postupke radi pobijanja ili proglašenja ništetnim zaključenog pravnog posla. Taj rizik ne možete isključiti niti tako što ćete raspolagati relevantnim liječnikim nalazima, ali ćete barem unaprijed imati dokumentaciju koja potvrđuje kako je primatelj uzdržavanja bio sposoban zaključiti taj pravni posao.