Smije li banka nakon otkaza ugovora o kreditu zaračunavati zateznu kamatu? Ako da, postoji li na nju zastarni rok?

 

Kod otkaza ugovora o kreditu banka vam šalje obavijest u kojoj vas obavještava kako je ugovora otkazan te kako je u cijelosti dospjelo potraživanje banke iz ugovora o kreditu. To potraživanje uključuje glavnicu i ugovornu kamatu. Od dana dospijeća na tako navedeni iznos teče zakonska zatezna kamata. Osnovno pravilo koje se tiče zastare sporednih potraživanja, pa tako i kamata propisano je člankom 223. Zakona o obveznim odnosima koji uređuje kad zastari glavna tražbina, zastarjele su i sporedne tražbine, kao što su tražbine kamata, plodova, troškova i ugovorne kazne. U ovom slučaju primjenjuje se opći zastarni rok od pet godina, sve naravno pod uvjetom da nije pokrenuta ovrha radi naplate potraživanje u kojem slučaju zastarni rokovi ne teku dok je ovršni postupak u tijeku.