Živim u dvorišnoj zgradi, imam spor s bratićem koji je nedavno postavio kameru na svoj prozor i snima što se događa non stop. Radi se o privatnom posjedu. Kamera je unutar dvorišta. Smije li me moj bratić snimati bez mog pristanka?


Prema odredbama Kaznenog zakona, članak 144., nije dopušteno neovlašteno snimati osobe koje se nalaze u stanu ili prostoru posebno zaštićenom od pogleda, pa onaj tko neovlašteno slikovno snimi ili takvu snimku uporabi ili učini dostupnom trećoj osobi i na taj način povrijedi njegovu privatnost, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Članak 146. Kaznenog zakona pak propisuje da tko protivno uvjetima određenim zakonom prikuplja, obrađuje ili koristiti osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) uređuje područje obrade i prikupljanja podataka u koji spadaju i fotografije, pa tako članak 6. Uredbe definira da je obrada podataka zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

  • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
  • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
  • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
  • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
  • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
  • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ukoliko se radi samo i isključivo o snimanju dvorišta, koje je u suvlasništvu/suposjedu vašeg bratića, tada takvo postupanje ne spada pod kazneno djelo propisano člankom 144. KZ-a. Ono što bi se u bratićevom ponašanju moglo okarakterizirati kao povreda Zakona odnosno Uredbe jeste da li on prikuplja i obrađuje podatke koje dobija snimanjem i na koji način isto radi.