Imam dozvolu za rad u Hrvatskoj već 3 godine, a iz BiH sam. Promijenio bih poslodavca. Gubim li dosadašnju dozvolu za boravak i rad ili se samo nastavlja dalje?

 

Sukladno odredbi članka 73. stavak 5. Zakona o strancima, državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.

Dakle, ukoliko mijenjate poslodavca i samim tim i poslove na kojima radite, morate se obratiti nadležnoj Policijskoj upravi kako biste regulirali svoj status u skladu sa Zakonom o strancima, a u vezi rada kod novog poslodavca. Ako i novi poslodavac ima sjedište u istom gradu, vaša prijavljena adresa boravišta u Republici Hrvatskoj će ostati ista, ali vam treba biti izdana nova dozvola za boravak i rad.