Suprug je prebacio stan na mene darovnim ugovorom. Republika Hrvatska je pokrenula tužbu zbog pobijanja dužnikovih pravnih radnji. Problem je u tome što je to darovni ugovor, a ne ugovor o diobi nekretnina, a darovni ugovor nije bračna stečevina. Mogu li zatražiti u postupku da se polovina stana izdvoji kao bračna stečevina i kakve su mi šanse?  

 

Bračna stečevina je ona imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice. Dakle, ukoliko se radi o imovini, stanu koji je stečen radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, tada u skladu s odredbama Obiteljskog zakona svakako možete tražiti da se utvrdi da 1/2 toga stana predstavlja bračnu stečevinu, koja ima pripasti vama bez obzira na zaključeni ugovor o darovanju, odnosno da je istim suprug i imao pravo raspolagati samo svojom 1/2 stana. Šanse za uspjeh u sudskom postupku na ovaj način uistinu ne mogu komentirati.