Posjedujem stan u razizemlju stambene zgrade. Stan trenutno iznajmljujem. Suvlasnici zgrade (ostali stanari) su zasadili drveće u dvorišnom dijelu, desetak metara od mojih prozora. Između ostalih stabala i lipu. Lipa je veliko drvo i nakon nekoliko godina više nećemo imati dotok svjetla u stan, a osim toga moj sin je alergičan na lipu i o tome posjedujemo dokumentaciju. Iako trenutno ne živimo u stanu, to ne znači da nemamo prava. Zamolila sam da se drvo makne dok je jos mlado, ali ostali suvlasnici to izričito odbijaju jer im se sviđa, kažu da ionako ne živim u stanu i da to što jedino meni smeta(jedino moj stan je u razizemlju) nije dovoljno jer su izglasali većinom.
Postoji li legalan način da se drvo ipak makne?

 

Područje upravljanja zajedničkim dijelovima okućnice od strane suvlasnika zgrade uređeno je odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odredbama Međuvlasničkog ugovora koji je vjerojatno zaključen te za ovu situaciju i Odlukom o komunalnom redu Grada Rijeke.

Obzirom na odredbe Odluke o komunalnom redu Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini, koja ne smije ometati korištenje javno prometne površine. Okućnica odnosno okoliš moraju biti uređeni. Dakle, ukoliko predmetno stablo lipe ne prijeti padom na javnu površinu i ako je okućnica uredno održavana, a stablo na to ne utječe, tada ne možete putem komunalnih službi Grada Rijeke realizirati svoj zahtjev za uklanjanjem stabla. (Ukoliko niste iz Rijeke konzultirajte odgovarajuću odluku jedinice lokalne samouprave na Vašem području).

Odredbe ZV-a propisuju da suvlasnici zajednički upravljaju zajedničkim dijelovima okućnice, a donosi li se neka odluka većinom ili je za nju potrebna suglasnost svih suvlasnika ovisi o tome radi li se o poslovima redovne ili izvanredne uprave odnosno upravljanja. Isti su nabrojani u člancima 86. i 87. ZV-a, no u konkretnom slučaju mišljenja sam kako poslovi održavanja zajedničke okućnice u smislu sadnje stabla predstavljaju posao redovite uprave. O načinu i postupku donošenja odluka suvlasnika svakako bi uputno bilo izvršiti uvid i u odredbe Međuvlasničkog ugovora za Vašu stambenu zgradu. Od predstavnika stanara zatražite da Vam se odluka o načinu uređenja okućnice sadnjom predoči kao i da Vam se predoči koji su suvlasnici za istu glasovali i je li donesena potrebnom većinom. Ukoliko se pokaže da je donesena u skladu sa zakonom i Međuvlasničkim ugovorom, sudskim putem možete zatražiti da se predmetno stablo ukoloni zbog štete koju Vam nanosi, a koja bi morala biti veća od koristi koju ostali suvlasnici od istoga ostvaruju. Naime, zakon ne dopušta da se ostali suvlasnici koriste nekretninom na način da jednom od suvlasnika nanose štetu, no u svakom slučaju prije pokretanja bilo kakvih postupaka obratite se stručnoj osobi koja će izvršiti uvid u svu potrebnu dokumentaciju te Vas posve konkretno posavjetovati.