Majka je nasljednik 1/2 nekretnine (kuća u kojoj je živjela) s pravom doživotnog uživanja čitave kuće (prema rješenju o nasljeđivanju) s ostala dva suvlasnika svaki po 1/4 iste nekretnine (kuće) koji nisu u njoj živjeli. Mogu li oni protivno njenoj volji nasilno provaliti u kuću, promijeniti brave i onemogućiti joj ulazak u određene dijelove kuće u kojoj su i dalje njene pokretnine i osobne stvari? Napominjem da kuća nije etažirana i nije ju moguće geometrijski podijeliti niti je postignut bilo kakav sporazum kome koji dio kuće pripada. Kakvu važnost u ovom slučaju ima  "doživotno korištenje čitave kuće" i ako majka zbog bolesti ne može živjeti sama u istoj? Ističem da su narušeni suvlasnički odnosi i nije moguć nikakav mirni sporazum. Zbog provale i promjene brava obaviještena je policija koja po tom pitanju nije ništa poduzela i ne želi se "miješati u nečije svađe oko imovine" iako je u ovom slučaju učinjen prekršaj.

 

Ovakve situacije MUP ne može rješavati. Kako i sami navodite, radi se o dva suvlasnika nekretnine koji su istu ušli te mijenjali brave i sl. Djelatnici MUP-a to mogu zapisnički konstatirati, poduzeti radnje ako je došlo do uništenja/oštećenja/otuđenja tuđe imovine ili narušavanja javnog reda i mira. Suvlasnički odnosi, prava služnosti, posjed i suposjed reguliraju se putem suda.

Pravo koje opisujete je osobna služnost ustanovljena u korist vaše majke koja ju ovlašćuje da se za svoga života u svakom pogledu služi nekretninom u skladu s njezinom namjenom. Ovo je pravo ustanovljeno upravo na onoj polovici kojoj majka nije suvlasnik, jer nema potrebe isto pravo ustanovljavati na svom suvlasničkom dijelu nekretnine na kojem uživa puna vlasnička prava. Dakle, vaša majka ima pravo potpuno se služiti nekretninom u skladu s njezinom svrhom, pa tako stanovati u istoj i s nekom trećom osobom ako joj je potrebna pomoć, čak i iznajmljivati dijelove nekretnine. Suvlasnici su dužni trpjeti izvršavanje njezina plodouživanja, a svoja prava smiju izvršavati samo ukoliko ne ometaju njezina prava.

Zaštitu majčinih prava trebate ostvariti sudskim putem u skladu s odredbama članaka 233. do 236. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji uređuju zaštitu prava služnosti pred sudom.