Bila sam u izvanbračnoj vezi 7 godina s austrijskim državljaninom. Imam li pravo na mirovinu?

 

Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je osiguranik nakon kojeg ostvaruju pravo na mirovinu navršio najmanje 5 godina staža osiguranja (radnog staža) ili najmanje 10 godina mirovinskog staža, ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu, bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine odnosno ako je bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju. Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika.

Udovica / udovac / izvanbračni drug / životni partner / neformalni životni partner imaju pravo na obiteljsku mirovinu: ako su do smrti bračnog druga nakon kojeg im pravo pripada navršili 50 godina života, ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga, ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a oni obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci.

Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost, ako do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života, ako su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života, zadržavaju pravo trajno, a ako pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života, udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti, izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala je najmanje tri godine.

Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku, razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje, članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Napominjem kako se ovaj odgovor odnosi na postupak pred Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i odnosi na reguliranje obiteljske mirovine u Republici Hrvatskoj, ukoliko se radi o obiteljskoj mirovini koju trebate regulirati u Austriji, tada se svakako primjenjuje austrijsko pravo te se za pravni savjet trebate obratiti ovlaštenim osobama u Austriji.