Najmoprimac sam tri godine i nedavno mi se pokvario bojler u kupatilu. Kupila sam novi i sad me zanima treba li mi vlasnik stana podmiriti taj trošak, s obzirom da u ugovoru nismo ništa naveli o bilo kakvim oštećenjima, popravcima, kvarovima?Sukladno članku 5. Zakona o najmu stanova ugovor o najmu stanova trebao bi obavezno sadržavati i odredbe o održavanju stana. Sukladno članku 14. Zakona najmoprimac je dužan obavijesti najmodavca o nužnim popravcima u stanu koje je dužan snositi najmodavac. Sukladno članku 13. istog Zakona najmodavac je dužan održavati stan koji je dao u najam u stanju pogodnom za stanovanje, u skladu s ugovorom o najmu.
Obavijestite najmodavca o bojleru koji je morao biti zamijenjen te zatražite naknadu troškova ili umanjene najamnine.