Supruga mog pokojnog brata darovala mi je zemljište koje je ustvari moja očevina i koje ja uživam već 20 godina, a ona ga je naslijedila nakon smrti moga brata. U darovni ugovor je upisana kriva čestica pa ne mogu uknjižiti vlasništvo, a ona ne želi potpisati aneks ugovoru s ispravnom česticom. Što mi je činiti? Tko pokreće sud, parnično ili vanparnično, tko poništava ugovor i kakvi su troškovi i posljedice, ima li ona kakvu odgovornost, moram li platiti porez iako se ne mogu uknjižiti jer je ugovor nevaljan iako je obostrano potpisan i ovjeren kod bilježnika?


S obzirom na okolnosti koje ste naveli u svom pitanju na vama je da pokrenete sudski postupak kako biste ishodili ispravu temeljem koje možete izvršiti uknjižbu svog prava vlasništva. Takva tužba može biti usmjerena na zaključenje Aneksa ugovora o kupoprodaji koji zamjenjuje sudska odluka koja bi se po vašoj tužbi donijela ili tužba na utvrđenje prava vlasništva obzirom na pravni osnov, posjed i vremensko razdoblje uživanja nekretnine.

Troškovi postupka ovise o broju poduzetih radnji kao i o vrijednosti predmeta spora koju sud odredi pa je o istima nezahvalno špekulirati.

U vezi dijela pitanja koji se tiče poreznog postupka, mišljenja sam da će Porezna uprava donijeti rješenje kojim će utvrditi obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina budući je zaključen ugovor o kupoprodaji koji definira sve važne okolnosti za svoju valjanost odnosno za oporezivanje (stranke, predmet kupoprodaje i cijenu). Uknjižba prava vlasništva nije uvjet za razrez poreza na promet nekretnina. U poreznom (upravnom) postupku vam uvijek ostaje mogućnost žalbe na doneseno rješenje, obnove poreznog postupka po okončanoj parnici te ukoliko dođe do pokušaja prisilne naplate odgode istoga do pravomoćnog okončanja parničnog postupka.