Vlasnik sam stana u obiteljskoj kući koja ima još dva stana kojih je vlasnik druga fizička osoba. U vlasničkom listu supruga i ja upisani smo kao suvlasnici navedene nekretnine 37/100. Kada smo počeli živjeti u stanu, drugi  vlasnik i njegova supruga počeli su nas sprječavati da koristimo okućnicu. U više navrata pokušali smo razgovarati s njima te smo tražili da nam dostave dokaz o vlasništvu navedene okućnice i da to navedeno unesu u vlasnički list. Traženo nismo dobili nego su nas sve više sprječavali da  koristimo okućnicu zbog čega smo počeli prodavati stan. U tri navrata kada su agenti za prodaju nekretnine pokazivali kupcima okućnicu, supruga od vlasnika ih je napala i zabranila da šetaju oko kuće tvrdeći da je okućnica njihovo vlasništvo zbog čega su tri sigurna kupca po izjavama agenata odbila kupiti stan. Na koji način da riješimo navedeni problem? Jesmo li po navedenom suvlasnici okućnice? Možemo li ih tužiti što na navedeni način sprečavaju prodaju stana?

 

Kao vlasnici jednog stana, kao samostalne uporabne cjeline, u zgradi (kući) koja leži na spornoj nekretnini u svakom slučaju biste trebali biti i suvlasnik predmetne čestice. Ukoliko se radi o zgradi (kući) koja je etažirana, tada bi u zemljišnim knjigama kod nadležnog suda trebao biti položen i Međuvlasnički ugovor koji regulira odnose vlasnika stanova, kao posebnih dijelova zgrade (kuće), u odnosu na nekretninu na kojoj se zgrada (kuća) nalazi kao i u odnosu na zajedničke dijelove zgrade (kuće) poput stepeništa i sl. Uputno bi bilo provjeriti jesu li tim ugovorom određeni dijelovi okućnice utvrđeni kao pripadajući dijelovi pojedinih stanova i ugovoreno da će ih koristiti upravo i samo vlasnici tih stanova ili se radi o zajedničkim dijelovima koje tako imate pravo i koristiti.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisuje načine zaštite prava koja ima svaki pojedini suvlasnik na nekretnini, pa sudskim putem možete zatražiti da vam se nekretnina kojoj ste suvlasnici preda u suposjed i omogući da se u okviru svojih suvlasničkih prava istom koristite.

Ukoliko smatrate da ste postupanjem susjeda pretrpili i kakvu štetu, nemogućnost prodaje stana, tada možete potraživati i naknadu iste u postupcima pred nadležnim sudom.