Vratila sam se živjeti u Hrvatsku iz Švicarske gdje imam kredit u visini 40.000 franaka. Dobila sam pismo iz Švicarske da vratim dug ili će u Hrvatskoj potraživati naplatu preko partnera. Nemam tekući račun niti radim. Što će oni sada poduzeti?

 

Prema vašem pitanju, vjerovnik sa sjedištem u Švicarskoj pozvao vas je na podmirenje obveze, jer će u protivnom prenijeti svoje potraživanje i sva prava iz istoga na pravnu ili fizičku osobu iz Republike Hrvatske.

Pitanje što taj "novi" vjerovnik može poduzeti ovisi o tome kako je i na koji način utvrđeno potraživanje koje se na njega prenosi. Ukoliko je u Švicarskoj donesena kakva sudska odluka kojom je utvrđena vaša obveza, tada se može tražiti priznavanje strane sudske odluke u RH i njezino izvršenje, odnosno vjerovnik može pokušati naplatiti svoje potraživanje na vašoj imovini. Ukoliko nema sudske odluke ili s njom izjednačene isprave, tada se u RH može pokrenuti sudski postupak po okončanju kojega, ukoliko bude donesena presuda u korist vjerovnika, se može pristupiti naplati potraživanja. U svakom slučaju je bitno istaknuti kako se radi o pravnom odnosu između vas i vjerovnika koji proizlazi iz ugovora zaključenog u Švicarskoj i na koji bi se trebalo primjenjivati švicarsko pravo, pa je odnose između vas i banke potrebno sagledati u tom svjetlu.

Ukoliko bi se ovršni postupak radi naplate potraživanja vodio na vašoj imovini u RH, za koju kažete da je sada nema, vodio bi se u skladu s odredbama Ovršnog zakona koji propisuje na kojoj se imovini i u kojem opsegu ovrha može provesti. Činjenica da vi sada nemate imovine ne znači da je nećete nikada imati i da se vjerovnik neće uspjeti naplatiti odnosno da neće pokretati postupke radi pokušaja prisline naplate dok u istoj konačno djelomično ili u cijelosti ne uspije.