Zanimaju me zastare po kreditnim karticama, žiro računima i kreditima kod banaka za privatne korisnike.


Prema Zakonu o obveznim odnosima propisan je opći zastarni rok od pet godina. Ovaj zastarni rok vrijedi za sve tražbine-obveze i za sve subjekte osim za one za koje je ovim ili nekim drugim posebnim zakonom propisan drugi kraći ili duži zastarni rok. Budući da posebni zastarni rokovi nisu propisani za tražbine odnosno obveze koje proizlaze iz ugovora o kreditu proizlazi da se kod zastare obveza po osnovi bankovnih kredita i sl. primjenjuje opći zastarni rok od pet godina koji je propisan Zakonom o obveznim odnosima.

Ukoliko je, međutim, kredit osiguran založnim pravom na nekretnini (hipotekom) tada se ne primjenjuje ovaj zastarni rok jer u tom slučaju nema zastare za namirenje tražbine. Naime, u tom slučaju se vjerovnik i nakon proteka zastarnog roka može namiriti iz sredstava osiguranja, odnosno iz nekretnine ako je to pravo odnosno hipoteka upisano u zemljišnoj knjizi.