17.12.2012.

Zastara za zdravstveno osiguranje

Piše:Nikola Pranjić, dipl. iur.www.odvjetnik-pranjic.hr

Suprug ima dugovanje zbog neplaćenog zdravstvenog osiguranja kao stranac. U međuvremenu, točnije, prije 5 godina, dobio je državljanstvo i novi JMBG. U tih 5 godina nismo dobili od porezne više nikakvu obavijest. Je li moguće da taj dug otiđe u zastaru, jer su stavili mog supruga na „stup srama“?


Činjenica da se Vaš suprug našao na "stupu srama" znači da nadležna porezna uprava nije izgubila njegovo dugovanje iz vida. Glede nastupa zastare potraživanja s osnova zdravstvenog osiguranja, razlikujemo relativnu i apsolutnu zastaru. Relativna zastara nastupa protekom roka od pet godina, a taj rok počinje teći za obvezu s naslova zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu 01. siječnja 2007. godine i nastupa 01. siječnja 2012. godine. Protekom ovog roka dobivate mogućnost da, ukoliko porezna uprava pokuša naplatu dugovanja prisilnim putem, istaknete prigovor relativne zastare i spriječite naplatu dugovanja. Ova zastara prekida se svakom radnjom Porezne uprave koja je usmjerena na naplatu duga, odnosno ukoliko su unutar petogodišnjeg roka slali opomene, dostavljali obračune svog potraživanja i sl., zastara se prekida i počinje ponovno teći od dana poduzimanja te radnje.

Apsolutna zastara nastupa protekom roka od 10 godina, a počinje teći kad i relativna. Ova zastara se ne može prekidati i njenim nastupom Porezna uprava više nema valjanu pravnu osnovu temeljem koje bi pokušala prisilnu naplatu i zapravo bi sama trebala donijeti rješenje o otpisu duga. 

Zahtjev za utvrđenje zastare pisanim putem možete podnijeti nadležnoj poreznoj upravi.
Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .