Dobila sam privremeni boravak na godinu dana. Uplatila sam na svoj račun kao dokaz 26.000 kuna, za najam stana gazdi 2.800 kuna, dozvolu. Uplatila sam i Croatia osiguranje 2.100 kn za godinu dana. Na osnovu tog osiguranja sam dobila dozvolu boravka uz napomenu da ne smijem nigdje raditi. Kad sam sve poplaćala i dobila dozvolu, šalju me u zdravstveno da platim 6.000 kuna za godinu dana unazad i da uplaćujem svaki mjesec po 500 kuna unaprijed mimo ovih 6.000. Nitko mi u MUP-u nije rekao da moram ovaj iznos platiti.  Moram li imati hrvatsko zdravstveno osiguranje ako sam na osnovu Croatia osiguranja dobila boravak i zašto moram uplatiti ovih 6.000?


Sukladno važećim zakonskim odredbama, po odobrenju boravka u Republici Hrvatskoj morate se prijaviti na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i platiti naknadu koju navodite u svojem pitanju. Kod Croatia osiguranja d.d. imali ste privremeno osiguranje za razdoblje koje ste boravili u RH dok je vaš zahtjev za odobrenje boravka bio u rješavanju kod Ministarstva unutarnjih poslova, a kako sam već naveo, nakon odobrenja boravka obavezna je prijava HZZO-u.