Novo osnovani poduzetnik, obrt ili poduzeće, ne mora biti u sustavu PDV, ako to ne želi

 

Napisi o sustavu PDV-a su među najčitanijim na našoj internetskoj stranici. Poduzetnici početnici vole pročitati na jednostavan način predočeno funkcioniranje ovog poreza. Zakon i pravilnik o ovom porezu su opsežni i kompleksni za svladavanje, ali malom poduzetniku dovoljne su osnovne informacije koje mu omogućavaju planiranje i provođenje poslovanja.

Je li PDV obvezan sustav?

Novo osnovani poduzetnik, obrt ili poduzeće, ne mora biti u sustavu ovog poreza, ako to ne želi. Ako svoju želju za ulaskom u sustav ne priopći Poreznoj upravi, neće biti obvezan obračunavati ovaj porez sve dok ne prijeđe propisani limit isporuka.

Moram li plaćati PDV svojim dobavljačima?

Obračun PDV-a ovisi o statusu onoga tko isporučuje dobra ili usluge, a ne o onome tko ih prima. Prema tome, ako je vaš dobavljač u sustavu, obračunat će vam PDV po propisanoj stopi. Osnovica i porez činit će puni iznos obveze za plaćanje, koju ćete morati izvršiti. 

Kada moram ući u sustav PDV-a?

U sustav poduzetnik mora ući od prvog dana mjeseca koji slijedi trenutku u kojem je poduzetnik u tekućoj godini ostvario isporuke od 300.000 kn. Dakle, razlikuje se od propisa u prošlim godinama i sada imamo obvezni ulazak u sustav i tijekom godine.

Kako postupam kad sam u sustavu PDV-a?

Vašim kupcima ćete zaračunavati PDV na svoje isporuke, a istovremeno će vam se priznati kao unaprijed plaćen (pretporez) onaj dio PDV-a koji ste platili svojim dobavljačima u njihovim računima. Prvi primjer: isporučili ste 10.000 kn, u čemu je 2.000 kn PDV-a. Dobavljačima ste platili 5.000 kn, u čemu je 1.000 kn PDV-a. U proračun ćete uplatiti 1.000 kn, kao razliku između ove dvije cifre. Drugi primjer je obrnut: isporučili ste 5.000 kn, a dobavljačima platili 10.000 kn, što znači da u tom razdoblju imate više pretporeza od obaveze.

Kako postupam kad nisam u sustavu PDV-a?

U ovom slučaju ne zaračunavate PDV na svoje isporuke i pozivate se na tu činjenicu napomenom na svom računu. Istovremeno, ukupan iznos računa vaših dobavljača raspoređuje se na isti način kao osnovica, najčešće u troškove poslovanja. Drugim riječima, plaćate ovaj porez dobavljaču, ako ga je zaračunao i ne priznajete pretporez. 

Postoji li slučaj kada sam dužan obračunati i platiti PDV na primljenu isporuku?

Postoji. To su slučajevi kada ste primili uslugu od inozemnog poduzetnika, jer tada plaćate PDV u Hrvatskoj po propisanoj stopi. Također, podnosite odgovarajuće izvještaje o tome Poreznoj upravi.

Koji je moj PDV ID broj?

Ovaj broj imate samo ako ste ga zatražili i ako ste uvršteni u VIES bazu, koja je pretraživa na internetu. Naime, onaj poduzetnik koji posluje sa poduzetnicima iz EU, u nekim situacijama mora pribaviti ovaj broj. Primjerice, ako isporučuje ili stječe usluge sa EU poduzetnicima. Iako je taj broj po formi OIB sa prefiksom HR, niste ovlašteni takav broj isticati, ukoliko nemate rješenje o dodjeli i niste u VIES tražilici. Za tuzemne potrebe koristi se OIB poduzeća ili obrtnika, što nije PDV ID broj.

Koji je rok za plaćanje PDV-a?

Rok je do kraja mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je formirana obveza. Primjerice, PDV izvješća za mjesec listopad se podnose do 20. studenog, dok se plaćanje vrši do kraja studenog.

Da li se uvijek mjesečno obračunava PDV?

Obračunska razdoblja su tromjesečja ili mjeseci, a ovise o visini isporuka prethodne godine. Ako ih je bilo manje od 800.000 kn niste i VIES bazi, moći ćete obračunavati i plaćati svaka tri mjeseca.

Što raditi ako imam više pretporeza od obveze?

U tom slučaju možete pretporez ostaviti u proračunu za podmirenje buduće obveze (u narednim mjesecima) ili tražiti povrat. Želite li povrat, predočit ćete poslovne knjige. Za početak to je knjiga izlaznih računa, a ostalo na zahtjev Porezne uprave. Kad vam povrat bude odobren, novac će biti isplaćen na žiro račun poduzeća, uz prethodno podmirenje eventualnih dugovanja za ostale obveze koje prati Porezna uprava.

Pretpostavljam da svaki poduzetnik koji je u sustavu PDV-a, ili je obveznik njegovog plaćanja, ima računovodstvenog suradnika, koji ga može uputiti u sve nijanse i izuzetke od pravila koji postoje. Ovdje su dani samo osnovni postulati za koje je bilo prostora u jednom tekstu.

Sretno!


Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge