Sudužnik sam u nenamjenskom hipotekarnom kreditu. Vlasništvo nekretnine glasi na supruga i njegovu mamu. Kod javnog bilježnika je ovjereno da cijela nekretnina ide pod hipoteku s čime se njegova mama složila. Kredit smo uredno plaćali dok suprug nije ostao bez posla. Tada je banka "sjela"na moju plaću. Sve bi bilo dobro da i ja nakon nekoliko godina nisam ostala bez posla. Jedan period kredit nismo plaćali i banka prodala dug. U međuvremenu suprug mi se razbolio i otišao u mirovinu. Možemo li da bi riješili dug dati nekretninu ako se s tim ne slaže njegova mama? Možemo li dati suprugov dio nekretnine? Može li se ovršiti mirovina ako se izjasnimo da dajemo nekretninu za podmirenje duga?

 

U situaciji kada su dvije osobe upisane kao suvlasnici nekretnine svaka od njih slobodno u pravnom prometu raspolaže svojim suvlasničkim dijelom.

Dakle, vaš suprug raspolaže svojim suvlasničkim dijelom i on ne može prenijeti na bilo koju treću osobu majčin suvlasnički dio bez njezine izričite suglasnosti. Svoj suvlasnički dio može slobodno prenositi i za to mu nije potrebna suglasnost majke. U slučaju da se pokrene ovršni postupak radi namirenja tražbine koja je osigurana hipotekom, vjerovnik je taj koji će odlučiti da li će predmet ovrhe biti nekretnina ili druga sredstva ovrhe koja su dopuštena po zakonu. Ukoliko je isti s tim suglasan, možete zaključiti sporazum temeljem kojega bi isti na ime podmirenja dugovanja preuzeo suvlasnički udio vašeg supruga u nekretnini umjesto naplate, odnosno podmirenja obveze isplatom u novcu, no samo očitovanje vašeg supruga za tako nešto nije dovoljno.