Želim darovati nekretninu za koju bih i dalje nastavila plaćati kredit. Plaća li se porez ako ju darujem roditelju? Ima li sudužnik po kreditu pravo upisa vlasništva na nekretninu (sudužnik je u konkretnom slučaju suprug od kojeg se razvodim)?

 

Sukladno odredbi članka 15. Zakona o porezu na promet nekretnina, propisano je da porez na promet nekretnina kod darovanja ne plaćaju potomci i preci u uspravnoj liniji, a to ste vi i vaši roditelji, pa o porezu na promet nekretnina ne morate brinuti.

Vaš suprug, od kojeg se namjeravate razvesti, nema pravo upisa prava vlasništva/suvlasništva na predmetnoj nekretnini s osnova činjenice da je sudužnik po ugovoru o kreditu, no ukoliko se radi o nekretnini koja je stečena iz sredstava ostvarenih radom za vrijeme braka, tada govorimo o bračnoj stečevini, pa ukoliko sa suprugom ne postignete sporazum oko uređenja vaših odnosa iz bračne stečevine, on ima valjani pravni osnov pred sudom tražiti da ga se utvrdi suvlasnikom nekretnine ili da ga se eventualno isplati za vrijednost suvlasničkog dijela za kojeg bi se utvrdilo da predstavlja bračnu stečevinu.