Šest i pol godina, bez prekida, radila sam na određeno. Kad sam navršila 55 godina poslali su me u prijevremenu mirovinu. Nisam dobila nikakvu otpremninu jer mi je poslodavac ponudio ugovor o djelu koji je prestao s 31.12 2011. godine. Imam li pravo na otpremninu s obzirom da su prošle tri godine od mog odlaska u mirovinu?


Svaki radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon dvije godine neprekinutog rada ima pravo na otpremninu, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanog ponašanjem radnika. Otpremnina iznosi 1/3 prosječne mjesečne plaće koju je radnik primio u tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa za svaku navršenu godinu rada, ali ne više od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u istom razdoblju.

Dakle, otpremnina je predviđena kao jednokratna pomoć za radnike kojima radni odnos prestaje temeljem otkaza od strane poslodavca. Budući da je vama radni odnos prestao odlaskom u mirovinu, nemate pravo na otpremninu.