U braku sam 10 godina. Suprug želi rastavu jer sam ga prijavila policiji radi psihičkog zlostavljanja. Želi da se iselim iz stana koji je on naslijedio prošle godine od majke koja je preminula, a do tada je ona bila vlasnica i živjela s nama kao i moja kćerka iz bivšeg braka. Imam li kakva prava u tom stanu ili eventualno pravo na uzdržavanje kada dođe do rastave? Napominjem da sam u invalidskoj mirovini od prošle godine jer sam oboljela na živce od silnog stresa u tom braku. Suprug je alkoholičar i branitelj, pokojna mu je majka bolovala od šizofrenije i većinu vremena sam ja o njoj vodila brigu. Mirovina mi iznosi 2.080 kn.

 

Sukladno odredbama članka 36. Obiteljskog zakona, bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Prema istom zakonu vlastita imovina bračnog druga je ona koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka i  koju je bračni drug stekao tijekom bračne zajednice na pravnom temelju različitom od temelja iz članka 36. Obiteljskog zakona. Po ovim definicijama naslijeđena imovina ne spada u bračnu stečevinu.

Prema članku 295. Obiteljskog zakona bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od svojeg bračnog druga, ako ovaj za to ima dovoljno sredstava i mogućnosti. Prema članku 298. zakona obveza uzdržavanja traje najdulje godinu dana, ovisno o trajanju braka i mogućnosti uzdržavanog bračnog druga da na drugi način ostvari sredstva potrebna za život, iznimno se može produljiti. Zahtjev za uzdržavanje morate istaknuti do zaključenja glavne rasprave u brakorazvodnoj parnici.