Imao sam potraživanja prema pokojniku i sada je došlo do problema. Naime, matični ured nije smrtovnicu dostavio sudu, a mišljenja sam da to zakonskim nasljednicima odgovara. Mogu li ja kao treća osoba dostaviti smrtovnicu sudu da mi se vrati dug?


Sukladno odredbama Zakona o nasljeđivanju, članak 192., smrtovnica se nakon sastavljanja po matičaru dostavlja nadležnom sudu ili se predaje osobi na čiji je zahtjev sastavljena. Prema članku 210. Zakona, sud po službenoj dužnosti pokreće ostavinski postupak kada zaprimi smrtovnicu, izvadak iz matice umrlih ili s njima izjednačenu ispravu. Dakle, u svakom slučaju još jednom provjerite je li izrađena smrtovnica ili je li odaslana na sud. Ukoliko nije, i s izvatkom iz matice umrlih možete se obratiti sudu uz obrazloženje svog pravnog interesa za pokretanje ostavinskog postupka. Moguće je i da je prema odredbi članka 215. Zakona sud utvrdio da nema imovine koji bi trebalo raspraviti u ostavini pa da iz tog razloga nije pokrenut ostavinski postupak.

U svakom slučaju, provjerite koje je radnje potrebno poduzeti te ćete nakon provođenja ostavine, a ovisno o onome što sud u tom postupku utvrdi, imati jasniju situaciju je li moguće pokretati ili nastaviti kakav postupak prema nasljednicima pokojnog dužnika.