Suprug je 2010. digao nenamjenski kredit u jednoj banci u iznosu 17.000 € na 8 godina. Kredit je uredno plaćen putem administrativne zabrane, ustega na mirovinu. Banka je uredno slala svake godine u prosincu obavijest o ostatku duga. Kredit je bio na 96 rata i jako nas je iznenadilo kad smo saznali da 96. rata iznosi 26.600,00 kn. Duga nije bilo svih godina. Taj dug se vodio kao "ostatak vrijednosti", što je produžilo naplatu za dvije godine. Objašnjenje banke je bilo da suprug nije bio sposoban za kredit 100% vec 80%, što nije istina. U vrijeme podnošenja zahtjeva suprug nije bio na nijednoj crnoj listi, bez duga za režije, mobitel, drugi kredit niti je imao minus po računu. Je li banka imala pravo uzeti još taj iznos, tzv. ostatak vrijednosti i što taj izraz znači? Ima li suprug pravo potraživati da to vrate s obzirom da je kredit uredno otplaćivan?


Da bi se utvrdili točni ugovoreni uvjeti između supruga i banke, potrebno bi bilo izvršiti uvid u dokumentaciju i ugovor o kreditu, izvršene uplate (promet po partiji kredita) te utvrditi postoje li u odnosu na ugovorene uvjete preplaćeni iznosi na suprugovoj strani. Naime, kredit s ostatkom vrijednosti je onaj gdje se mjesečna rata izračunava i plaća na dio glavnice i kamatu, dok ostatak glavnice predstavlja ostatak vrijednosti. Dakle, jedna rata sastoji se od iznosa anuiteta izračunatog na dio iznosa glavnice za koju je ugovorena mjesečna (anuitetska ) otplata i ugovorne kamate na preostali dio iznosa glavnice koja predstavlja ostatak vrijednosti. Dio glavnice koja predstavlja ostatak vrijednosti dospijeva i vraća se jednokratno s dospijećem posljednjeg obroka. Tek nakon detaljnog uvida u dokumentaciju bilo bi moguće reći što je to sve i da li se s valjanog pravnog osnova banka naplatila odnosno utvrditi postoji li iznos koji bi se moglo potraživati od banke.