Je li naknada za pogrebne troškove nakon smrti roditelja izuzeta u cijelosti od ovrhe?

 

Sukladno članku 172. stavak 1. točka 3. Ovršnog zakona, primanja po osnovi socijalne skrbi su u cijelosti izuzeta od ovrhe. Zakon o socijalnoj skrbi u članku 50. definira jednokratnu naknadu za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade i korisnika smještaja ili organiziranog stanovanja. Ukoliko se radi o predmetnoj naknadi, tada bi ona trebala u cijelosti biti izuzeta od ovrhe.