28.05.2019.

Kada i kako poreznici dobivaju podatke?

Piše: Zorana Mavričić-Korošec
Makora d.o.o.
www.makora.hr

Više nas ne nadgledaju samo korporacije kojima smo to dopustili radi zabave i komoditeta, dio naših života sve uspješnije prati i država!

 

Mali poduzetnici često me pitaju kada i kako Porezna uprava doznaje podatke o njihovom poslovanju. Upravo sam čitala članak od prije šest godina koji sam o tome pisala i uočila sam koliko su se stvari promijenile. Voljela bih da mogu znati koja se pomisao sad javila kod vas i mislite li da se dojavljuje manje ili više podataka!

Hoće li se odgovor podudarati sa vašom slutnjom?

Prikazat ću dinamiku izvještavanja po vrstama poslovnih subjekata.

Najjednostavniji oblik poduzetništva je obrt kojemu se porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu. Ukoliko naplaćuje svoje isporuke u gotovini ili kreditnim karticama, poreznici će putem sustava fiskalizacije doznati u stvarnom vremenu o tako naplaćenim isporukama. Ostale podatke, kao na primjer kome je isporučeno te što i u kojoj količini je isporučeno, neće znati. O tako naplaćenom, ali i o iznosu svih preostalih primitaka, poreznici će doznati tek početkom siječnja godine koja slijedi, kada paušalisti predaju izvješće PO-SD u kojem prikazuju iznose primitaka po tromjesečjima prethodne godine.

Obrt koji vodi poslovne knjige u gore prikazanim okolnostima ima zapravo vrlo sličnu situaciju. Međutim, njegov rok za izvještavanje je do kraja veljače godine koja slijedi i tada predaje pregled primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine i poreznu prijavu za sve svoje dohotke.

Poduzeće koje nije u sustavu PDV-a, podatke o prihodima i rashodima, imovini i obvezama dostavit će do kraja travnja godine koja slijedi. U istom roku utvrđuje i dobitak i poreznu obvezu.

Od ove godine, svaki poslovni subjekt koji u toku godine dostigne vrijednost isporuka od 300.000 kn, obvezan je po sili zakona ući u sustav PDV-a s početkom mjeseca koji slijedi. Za paušalno oporezovanoga, ovakva okolnost dodatno i okončava paušalno oporezivanje i uvodi obvezu vođenja poslovnih knjiga. Obrti koji vode poslovne knjige i poduzeća, ulaskom u sustav PDV-a dodatno počinju voditi evidencije vezane uz ovaj porez, a ostale nastavljaju voditi u istom obliku kao do tada.

Svi koji su u sustavu PDV-a, znatno češće, a odnedavno i znatno više izvještavaju poreznike. Oni koji imaju uvjete čine to tromjesečno, a veći dio mjesečno. Osim iznosa svojih isporuka i obračunatog PDV-a, od ove godine podnose i popis računa na temelju kojih su iskoristili pretporez, sa prikazanim podacima o dobavljačima. U okviru dodatnih podataka obrasca PDV izvještava se i o iznosima nabavljenih i prodanih nekretnina, osnovnih sredstava, osobnih automobila i s njima povezanih troškova.

Dakle, od ove godine prvi puta poreznici dobivaju podatke o dijelu vaših partnera. Posredno, od vaših kupaca dobivaju podatke o tome kome ste vi isporučili, pa je tako

prevenirano utajivanje podataka.

I prve tri skupine poduzetnika, koje nisu u sustavu PDV-a, često se nalaze u situaciji da mjesečno izvještavaju u situacijama kada isporučuju ili nabavljaju usluge iz inozemstva, jer su dužni o tome izvijestiti, a i platiti PDV u Hrvatskoj na nabavljene ino usluge.

Također, u slučaju da zapošljavaju djelatnike ili angažiraju honorarne suradnike, sve vrste poslovnih subjekata dužne su izvještavati na dan isplate naknade, putem obrasca JOPPD. Iz njega, putem šifriranih podataka, poreznici doznaju cijeli niz podataka o isplati i onomu na koga i što se odnosi.

Stoga se samo sa sjetom možemo sjećati ‘starih’ vremena kada smo s istekom mjeseca slali samo zbirne novčane podatke… Danas je porezna uprava mrežno povezana sa Trgovačkim sudovima i HZMO, te se podaci dnevno razmjenjuju.

Oni koji su računaju na staru tromost i neinformiranost sustava, nerijetko će biti iznenađeni! Više nas ne nadgledaju samo korporacije kojima smo to dopustili radi zabave i komoditeta, dio naših života sve uspješnije prati i država! Ne zaboravimo da prate i primitke privatnih osoba.


Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici:Makora knjigovodstvo i poslovne usluge


Sretno!

Podijeli