Kad nastupa zastara trošarine na dizel gorivo utvrđena po kaznenom postupku,uzimajući uzorak iz rezervoara auta?

 

Ukoliko se radi o mjeri oduzimanja imovinske koristi koja je izrečena prilikom izricanja osuđujuće kaznene presude, prema članku 85. stavak. 5. Kaznenog zakona izvršenje ne zastarijeva.