Brat je prodao nekretninu bez moje suglasnosti, a suvlasnici smo stana. Kako je to uspio i snosi li kupac neke sankcije?


Za prijenos prava vlasništva u zemljišnim knjigama nužno je da se zaključi odgovarajući pravni posao među strankama te da se temeljem istoga izvrši prijenos po prijedlogu stjecatelja.

Ukoliko ste u zemljišnim knjigama nadležnog Općinskog suda bili upisani kao suvlasnik neke nekretnine zajedno sa svojim bratom, primjerice, svaki u 1/2, tada je isti mogao raspolagati samo svojim suvlasničkim dijelom, a nikako i Vašim, osim ako ga niste na to ovlastili. Brat je slobodan raspolagati svojim suvlasničkim dijelom, ma koliki on bio i u tome ga nemate pravo ograničavati ili sprječavati. Ako je pak izvršen i prijenos Vašeg u zemljišne knjige upisanog prava suvlasništva, a bez Vaše suglasnosti, tada imate mogućnosti pobijanja takvog upisa u zemljišnim knjigama.

Ukoliko je u zemljišnim knjigama kao vlasnik bio upisan samo Vaš brat, tada je on mogao raspolagati istom nekretninom, a treća osoba, kupac, ne može snositi sankcije što je postupala s povjerenjem u zemljišne knjige i upis vlasništva u njima, osim ako nisu postojale neke okolnosti uslijed kojih je znala ili morala znati da takav upis ne odgovara stvarnom stanju vlasništva.

U svakom slučaju, uputno je da u evidenciji zemljišnih knjiga zatražite uvid u predmet kojim je izvršen prijenos prava vlasništva i zatražite presliku isprave kojom je isti izvršen kako biste utvrdili što se točno dogodilo te da se obratite odvjetniku radi pokretanja postupka za zaštitu Vaših prava.