Radim neprekidno već 15 godina u  "istoj" firmi  koja je promijenila tri imena. Iz prve u drugu firmu nisu nam mijenjani ugovori o radu, ali u treću jesu. Željela bih znati zbog otpreminine, kako saznati je li novi d.o.o. pravni slijednik prijašnjeg?

 

Evidenciju trgovačkih društva u Republici Hrvatskoj vode Trgovački sudovi, odnosno sudski registar pojedinog Trgovačkog suda, za područje svoje nadležnosti. Predmetne evidencije su javne te u njih imate pravo izvršiti uvid na način da zatražite aktivni izvadak iz registra za neko trgovačko društvo, iz kojeg ćete utvrditi aktualne podatke o društvu ili da zatražite povijesni izvadak za pojedino društvo iz kojeg ćete utvrditi povijest statusnih promjena, promjena u članstvu, nazivu (tvrtka) društva i sl. Ovi podaci dostupni su vam i na mrežnoj stranici sudskog registra.

Kako biste utvrdili sve potrebne okolnosti u vezi pravnog sljedništva, potrebno bi bilo od sudskog registra zatražiti i akt o osnivanju društva koje vas zanima iz kojeg možete utvrditi da li je vaš aktualni poslodavac osnovan npr. podjelom ranijeg trgovačkog društva.