Pokreće li se na ostavinskoj raspravi i postupak za nadoknadu nužnog dijela ili je to zasebna tužba? Ide li to automatski (ako se tako izjasnim na ostavinskoj) ili moram pokrenuti posebni postupak? Kolika je cijena za pokretanje postupka i koga tužim, nasljednike iz oporuķe? Koliko se otprilike čeka na presudu? 

 

Ostavinski postupak je zasebna vrsta postupka te će javni bilježnik koji ga vodi, ukoliko se pokaže da među nasljednicima ili potencijalnim nasljednicima postoji spor u vezi ostavine predmet uputiti na postupanje nadležnom Općinskom sudu. Taj sud će donijeti rješenje kojim upućuje onu osobu čije je pravo manje vjerojatno u vrijeme donošenje rješenja do protiv ostalih stranaka ostavinskog postupka, u vašem slučaju oporučnih nasljednika, pokrene parnični postupak u kojem će dokazati svoje tvrdnje. Nakon okončanja parničnog postupka ostavina se nastavlja, ovisno o rezultatu parnice. 

Samo trajanje postupka je nezahvalno procjenjivati, s obzirom da isto ovisi o složenosti pravnih pitanja koja se imaju raspraviti, no, usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku vrijeme trajanja prvostupanjskog postupka ograničeno je na tri godine, a drugostupanjskog na dvije godine. U vezi troškova, odvjetničkih i sudskih pristojbi, oni ovise o vrijednosti predmeta spora, odnosno o vrijednosti imovine o kojoj se raspravlja te se u skladu s time određuju po odredbama Zakona o sudskim pristojbama odnosno Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.