Prigodna nagrada je sada moguća do 5.000 kn, a tu se zbrajaju iznosi uskrsnica, regresa, božićnica i sličnih nagrada vezanih u prigodu koju je definirao poslodavacOd početka listopada ove godine poduzetnicima je omogućeno isplaćivati neoporezivo svojim zaposlenicima veće iznose novca i dobara nego što je to bilo ranije. Na početku želim upozoriti da se dolje navedeno odnosi samo na zaposlenike, a ne na, primjerice, osnivače poduzeća koji nisu zaposleni u poduzeću, uz sve potrebne prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. 

Sve se isplate prijavljuju poreznicima preko JOPPD obrasca, većina njih na sam dan isplate. To znači da svaki poslodavac može uvidom u evidencije Porezne uprave provjeriti koliki iznos je pojedini zaposlenik već primio tijekom ove godine, u slučajevima kada isti nije od početka godine zaposlen kod istog poslodavce te u slučajevima kada je zaposlenik zaposlen istovremeno kod više poslodavaca u nepunom ili u dopunskom radu.

Iznosi su, naime, definirani u maksimalnom iznosu za godinu dana za jednog zaposlenika i ukoliko prijeđe propisani iznos, poslodavac će isplaćeni iznos morati tretirati kao isplatu neto plaće te na dan isplate obračunati i platiti sve doprinose i poreze na tu plaću. S obzirom da se u takvom slučaju ne bi radilo o isplati plaće za rad, u slučaju da je zaposlenik osoba za koju je poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa na plaću - iste bi morao obračunati za takvu naknadu. Stoga, potrebna je dobra koordinacija između poduzetnika i njihovih knjigovođa.

Dalje, pravila popunjavanja naloga za plaćanje svih isplata fizičkim osobama su definirana SEPA pravilima, pa i na njih treba misliti. Imajući na umu da se za ovakve isplate primjenjuje tzv. pravilo blagajne i da iznosi lociraju u porezni period kada je isplata izvršena, poduzetnici trebaju planirati svoje isplate do kraja ove godine, jer će u protivnom one biti pribrojene iznosima dopuštenih isplata u 2023. godini.

Moj je savjet da se obraćate svojim knjigovođama prije nego planirate isplatu i da vam oni pripreme uplatnice i sve potrebno, jer je tako vrlo vjerojatno da će biti izvršene sve provjere i da će sve biti učinjeno sa potrebnom pažnjom.

Opća pravila za isplate neoporezivih primitaka se nisu bitno mijenjala, osim za isplate naknada za prehranu za vrijeme trajanja radnog odnosa, i to od naredne godine. Naime, tada će iznosi biti propisani za mjesec, a ne za godinu i bit će moguće mijenjati način isplate tijekom godine.

Do tada, još ove godine primjenjujemo staro pravilo po kojem pojedini radnik može tijekom ove godine primiti ili samo naknadu u paušalnom iznosu ili samo naknadu prema stvarnim troškovima prehrane.

Krenimo konkretno pobrojati neoporezive naknade zaposlenicima u novim iznosima:

  • Prigodna nagrada je sada moguća do 5.000 kn, a tu se zbrajaju iznosi uskrsnica, regresa, božićnica i sličnih nagrada vezanih u prigodu koju je definirao poslodavac.

  • Nagrada za radne rezultate je sada 7.500 kn.

  • Naknada za prehranu u paušalnom iznosu je sada 6.000 kn godišnje, dok je naknada za prehranu prema stvarno nastalim troškovima 12.000 kn godišnje, uz poštovanje svih pravila za takve nadoknade, što će vas detaljno uputiti vaši knjigovođe.

  • Dar zaposlenikovom djetetu do 15 godina starosti, koji se isplaćuje zaposleniku, sada je 1.000 kn, a dar u naravi (kupnjom) djelatniku je sada 1000 kn.

  • Otpremnina radniku koji odlazi u mirovinu je sada 10.000 kn.

Imamo novost vezanu uz naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe po putnim nalozima ili loko vožnjama te je sada naknada 3 kn po prijeđenom kilometru. Ovo se može primijeniti za vožnje nakon 1. listopada.

Na kraju: ukoliko vam kolektivni ugovor kojeg ste dužni primjenjivati ne propisuje obvezu isplate neke naknade ili ako se sami niste obvezali ugovorom ili odlukom - ove naknade niste dužni isplaćivati. To su vam samo prilike da isplatite bez istovremenog punjenja državnog proračuna. Bez obzira na to što su vaši zaposlenici iz medijskih interpretacija vjerojatno čuli ono što se njima sviđa: da je „Vlada povećala nešto što oni trebaju primiti“!

Sretno!