23.04.2019.

Liječim se od teže duševne bolesti, mogu li me lišiti poslovne sposobnosti?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Protiv mene je na sudu podnesena građanska tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji. U radnom sam odnosu no zadnjih godinu dana liječim se od teže duševne bolesti. Poslao sam podnesak sudu da bolujem od kronične duševne bolesti i da se liječim u psihijatrijskoj ustanovi, stanje mi je bolje. Hoću li zbog toga imati problema?  Mogu li mi uzeti poslovnu sposobnost?

 

Sukladno članku 235. Obiteljskog zakona, svatko može obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobi koja se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se. Zdravstvene ustanove i izabrani doktori opće odnosno obiteljske medicine dužni su na zahtjev centra za socijalnu skrb ili po službenoj dužnosti centru za socijalnu skrb dostaviti podatke o duševnim smetnjama i drugim uzrocima zbog kojih osoba nije sposobna brinuti se o svojim pravima i interesima. Prije dostavljanja opisanih obavijesti od strane liječnika i zdravstvenih ustanova, potreban je pristanak osobe čiji se podaci dostavljaju, ili njezinog zakonskog zastupnik.

Centar za socijalnu skrb predložit će sudu pokretanje postupka radi lišenja poslovne sposobnosti kad procijeni da bi zbog razloga propisanih Obiteljskim zakonom osobu bilo potrebno lišiti poslovne sposobnost.  Prije donošenja rješenja o lišenju poslovne sposobnosti sud će pribaviti stručno mišljenje vještaka odgovarajuće grane medicine o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti i o utjecaju toga stanja na njezine sposobnosti zaštite svojega pojedinog prava ili skupine prava, ili na ugrožavanje prava i interesa drugih osoba. Rješenjem o lišenju poslovne sposobnosti sud će odrediti radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti u odnosu na osobno stanje te imovinu.

Dakle, moguće je da centar za socijalnu skrb bude obaviješten o vašem zdravstvenom stanju, pa i da se pokrene postupak radi lišenja poslovne sposobnosti pred nadležnim sudom, a ishod istoga uvijek ovisi o mišljenjima ovlaštenih sudskih vještaka u svakoj pojedinoj situaciji.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .